Accretio Advies 06 54 26 80 31

Steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid en willen samenwerken met maatschappelijke partners op thema’s. Als maatschappelijke organisatie wilt u actief inspelen op deze ontwikkelingen en samenwerkverbanden aangaan met het bedrijfsleven. Accretio Advies ontwikkelt samen met uw organisatie een plan om bedrijven te interesseren voor uw organisatie, uw maatschappelijke doelgroep en de maatschappelijke thema’s.