Accretio Advies 06 54 26 80 31

Accretio Advies brengt werelden samen

Accretio Advies brengt werelden bij elkaar rondom maatschappelijke thema’s. Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en fondsen ontwikkelt Accretio projecten en programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken.

Het doel is om gezamenlijk te bouwen aan duurzame samenwerkverbanden en concrete maatschappelijke programma’s.

Opdrachten waar wij ons o.a. voor inzetten:

www.ikeethetbeter.nl

www.kinderzwerfboek.nl

Accretio Advies brengt werelden samen

Accretio Advies brengt werelden bij elkaar rondom maatschappelijke thema’s. Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en fondsen ontwikkelt Accretio projecten en programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken.

Het doel is om gezamenlijk te bouwen aan duurzame samenwerkverbanden en concrete maatschappelijke programma’s.

Opdrachten waar wij ons o.a. voor inzetten:

www.ikeethetbeter.nl

www.kinderzwerfboek.nl

 

onze diensten

Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor advies­tra­jec­ten, pre­sen­ta­ties, inspi­ra­tie- en brain­storm­ses­sies, pro­ject- en pro­gram­ma­ma­na­ge­ment, pro­ces- en inte­rim-mana­ge­ment kunt u als bedrijf, overheidsinstelling, maatschappelijke organisatie of (vermogens)fonds bij ons terecht.

Fondsen

Uw fonds wil pro-actiever gaan acteren binnen het maatschappelijk veld. Door zelf projecten te ontwikkelen streeft u naar meer impact. Accretio Advies adviseert u graag bij het ontwikkelen van een projectenprogramma. Ook kunnen wij advies geven in hoe u bedrijven hierbij kunt betrekken.

Of heeft u een goede projectmanager nodig? Neem gerust contact met ons op.

Maatschappelijke Organisaties

Steeds meer bedrijven willen samenwerken met maatschappelijke partners op thema’s. Als organisatie wilt u actief inspelen op deze ontwikkelingen en samenwerkverbanden aangaan met het bedrijfsleven. Accretio ontwikkelt samen met u en plan om bedrijven te interesseren voor uw organisatie, uw maatschappelijke doelgroep en thema’s.

Gemeenten

Uw gemeente wil meer betrokkenheid en samenwerking bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Accretio Advies ontwikkelt concepten voor participatie bijeenkomsten waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar de dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s. Samen met de verschillende partners in het maatschappelijk veld zetten we programma’s op.

Bedrijven

Accretio Advies helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van een duurzaam maatschappelijk programma. Wij adviseren u daarbij over maatschappelijke partners, thema’s, doelgroepen en participatiemogelijkheden voor medewerkers. Wat past bij uw bedrijf, uw doelstellingen en uw medewerkers? Wij adviseren u graag en zorgen voor inspirerende ontmoetingen in het maatschappelijk veld.

onze diensten

Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor advies­tra­jec­ten, pre­sen­ta­ties, inspi­ra­tie- en brain­storm­ses­sies, pro­ject- en pro­gram­ma­ma­na­ge­ment, pro­ces- en inte­rim-mana­ge­ment kunt u als bedrijf, overheidsinstelling, maatschappelijke organisatie of (vermogens)fonds bij ons terecht.

Fondsen

Uw fonds wil pro-actiever gaan acteren binnen het maatschappelijk veld. Door zelf projecten te ontwikkelen streeft u naar meer impact. Accretio Advies adviseert u graag bij het ontwikkelen van een projectenprogramma. Ook kunnen wij advies geven in hoe u bedrijven hierbij kunt betrekken.

Of heeft u een goede projectmanager nodig? Neem gerust contact met ons op.

Maatschappelijke Organisaties

Steeds meer bedrijven willen samenwerken met maatschappelijke partners op thema’s. Als organisatie wilt u actief inspelen op deze ontwikkelingen en samenwerkverbanden aangaan met het bedrijfsleven. Accretio ontwikkelt samen met u en plan om bedrijven te interesseren voor uw organisatie, uw maatschappelijke doelgroep en thema’s.

Gemeenten

Uw gemeente wil meer betrokkenheid en samenwerking bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Accretio Advies ontwikkelt concepten voor participatie bijeenkomsten waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar de dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s. Samen met de verschillende partners in het maatschappelijk veld zetten we programma’s op.

Bedrijven

Accretio Advies helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van een duurzaam maatschappelijk programma. Wij adviseren u daarbij over maatschappelijke partners, thema’s, doelgroepen en participatiemogelijkheden voor medewerkers. Wat past bij uw bedrijf, uw doelstellingen en uw medewerkers? Wij adviseren u graag en zorgen voor inspirerende ontmoetingen in het maatschappelijk veld.

ons team

 

Pascale van Amelsfoort

Pascale van Amelsfoort

Eigenaar

Betrokken, coach, helikopterview, positief, conceptueel, creatief, gedreven, resultaatgericht.

Pascale@accretio-advies.nl

Annemarie Schouten

Annemarie Schouten

Projectmanager

Doortastend, organisator, spin in het web, direct, gedreven, leergierig, overview.

Annemarie@accretio-advies.nl

Caroline Schouten

Caroline Schouten

Projectcoördinator

Gedreven, communicatiekundig, enthousiast, servicegericht, doortastend.

Caroline@accretio-advies.nl

Nicole Boterkooper

Nicole Boterkooper

Projectcoördinator

Loyaal, betrokken, energiek, inlevend, precies, creatief, servicegericht.

Nicole@accretio-advies.nl

Stephanie van Altena

Stephanie van Altena

Projectmanager

Analytisch, gedreven, betrokken, inlevend, hands on, strategisch.

Stephanie@accretio-advies.nl

Onze opdrachtgevers

 

Accretio Advies voert het management, de programmering en uitvoering van Kinderzwerfboek.

Accretio Advies heeft het programmamanagement en de uitvoering verzorgd voor 22 Kinderhulp Sinterklaasfeesten.

 

Accretio Advies heeft op interim basis invulling gegeven aan de functie van algemeen manager voor de Bart Foundation.

Accretio Advies verzorgt voor HandicapNL het projectmanagement en de uitvoering van het project Aan de slag in de speeltuin.

Accretio Advies heeft voor Stek Jeugdhulp de functie als fondsen- en projectmanager op interim basis invulling gegeven.

Accretio Advies leverde een bijdrage aan het kwartiermakersprogramma, een netwerk van experts en bedrijven en organiseerde dialoogbijeenkomsten.

Accretio Advies adviseerde een aantal stadsdelen over bewonersparticipatie binnen de Amsterdamse wijkaanpak.

Accretio Advies adviseerde het Jeugdcultuurfonds bij haar zoektocht naar bedrijvenpartners.

Accretio Advies heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een businessplan voor het MBO-stimuleringsprogramma van MVO-Nederland.

Accretio Advies verzorgde zes jaar op een rij het programmamanagement van Bank voor de klas. In de Week van het geld verzorgden bankmedewerkers ruim 4000 gastlessen voor leerlingen van groepen 6, 7 en 8.

Accretio Advies bouwt aan een netwerk rondom de thema’s Laaggeletterdheid en Leesstimulering en ontwikkelt met het netwerk een programmaplan.

Accretio Advies heeft een projectenbureau opgezet met missiegedreven en fondsenwervende projecten.

 

Accretio Advies ontwikkelde een maatschappelijk programma en verzorgde de lustrumbijeenkomst waar jongeren in gesprek gingen met het bedrijfsleven.

Accretio Advies heeft een cursus projectmanagement verzorgd.

Accretio Advies heeft een cursus projectmanagement verzorgd.

Onze opdrachtgevers

contact

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Wilt u meer weten over onze aanpak en onze projecten? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u!

Accretio Advies
JH Knobboutstraat 10
4112 LR Beusichem

Telefoon: 06-54268031

pascale@accretio-advies.nl

https://accretio-advies.nl

Privacy Verklaring Accretio Advies

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Wilt u meer weten over onze aanpak en onze projecten? Neem dan contact met ons op.
We horen graag van u!

Accretio Advies
JH Knobboutstraat 10

4112 LR Beusichem

Telefoon: 06-54268031

pascale@accretio-advies.nl
https://accretio-advies.nl
Privacy Verklaring Accretio Advies