Accretio Advies 06 54 26 80 31

ons verhaal


Accretio Advies brengt werelden samen

 

Accretio Advies brengt werelden bij elkaar rondom maatschappelijke thema’s. Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en fondsen ontwikkelt Accretio Advies projecten en programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken.

Het doel is om gezamenlijk te bouwen aan duurzame samenwerkingsverbanden en concrete maatschappelijke programma’s.

onze diensten


Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor advies­tra­jec­ten, pre­sen­ta­ties, inspi­ra­tie- en brain­storm­ses­sies, pro­ject- en pro­gram­ma­ma­na­ge­ment, pro­ces- en inte­rim-mana­ge­ment kunt u als bedrijf, overheidsinstelling, maatschappelijke organisatie of (vermogens)fonds bij ons terecht.

Fondsen

Uw fonds wil pro-actiever gaan acteren binnen het maatschappelijk veld. Door zelf projecten te ontwikkelen streeft u naar meer impact. Accretio Advies adviseert u bij het ontwikkelen van een projectenprogramma en bedrijvenbetrokkenheid. Of heeft u een goede projectmanager nodig? Neem gerust contact met ons op.
Iris Spaink fotografie

Maatschappelijke Organisaties

Steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid en willen samenwerken met maatschappelijke partners op thema’s. Als maatschappelijke organisatie wilt u actief inspelen op deze ontwikkelingen en samenwerkverbanden aangaan met het bedrijfsleven. Accretio Advies ontwikkelt samen met uw organisatie een plan om bedrijven te interesseren voor uw organisatie, uw maatschappelijke doelgroep en de maatschappelijke thema’s.

Overheid

Uw gemeente wil meer betrokkenheid en aandacht bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Accretio Advies ontwikkelt concepten voor participatie bijeenkomsten waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar de dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s.

Bedrijven

Accretio Advies helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van een duurzaam maatschappelijk programma. En adviseert u daarbij over maatschappelijke partners, thema’s, doelgroepen en participatiemogelijkheden voor medewerkers.

ons team


Team

Team

Accretio Advies

Advies en programmamanagement voor maatschappelijke vraagstukken
Stephanie van Altena

Stephanie van Altena

projectmanager

Analytisch, gedreven, betrokken, inlevend, strategisch.
Nicole Boterkooper

Nicole Boterkooper

projectcoördinator

Loyaal, betrokken, energiek, creatief, servicegericht.
Annemarie Schouten

Annemarie Schouten

projectmanager

Doortastend, organisator, spin in het web, direct, gedreven, leergierig, overview.
Caroline Schouten

Caroline Schouten

projectcoördinator

Gedreven, communicatiekundig, enthousiast, servicegericht, doortastend.
Pascale van Amelsfoort

Pascale van Amelsfoort

eigenaar

Betrokken, coach, helicopterview, conceptueel, creatief, gedreven, resultaatgericht.

opdrachtgevers


Hieronder treft u een overzicht aan van onze opdrachtgevers en opdrachten.

Zwijsen AH

Accretio Advies verzorgt namens Zwijsen de projectleiding voor het programma Ik eet het beter van Albert Heijn.

Bart Foundation

Accretio Advies heeft op interim basis invulling gegeven aan de functie van algemeen manager voor de Bart Foundation.

TU Delft

Accretio Advies heeft een cursus projectmanagement verzorgd.

Revalidatiefonds

Accretio Advies heeft een projectenbureau opgezet met missiegedreven en fondsenwervende projecten.

Nederlandse Vereniging van Banken

Accretio Advies verzorgde zes jaar op een rij het programmamanagement van Bank voor de klas. In de Week van het geld verzorgden bankmedewerkers ruim 4000 gastlessen voor leerlingen van groepen 6, 7 en 8.

Zwijsen NOC*NSF

Accretio Advies heeft namens Zwijsen het projectmanagement verzorgd voor de ontwikkeling van het Pauze Spelen Boek en de Sport Beweeg Quiz van NOC*NSF.

Kinderzwerfboek

Accretio Advies voert het management, de programmering en uitvoering van Kinderzwerfboek.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Accretio Advies heeft het programmamanagement en de uitvoering verzorgd voor 22 Kinderhulp Sinterklaasfeesten.

MVO Nederland

Accretio Advies heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een businessplan voor het MBO-stimuleringsprogramma van MVO-Nederland.

Gemeente Buren

Accretio Advies bouwt aan een netwerk rondom de thema’s Laaggeletterdheid en Leesstimulering en ontwikkelt met het netwerk een programmaplan.

Jeugdcultuurfonds

Accretio Advies adviseerde het Jeugdcultuurfonds bij haar zoektocht naar bedrijvenpartners.

Franklin Covey Nederland

Accretio Advies ontwikkelde een maatschappelijk programma en verzorgde de lustrumbijeenkomst waar jongeren in gesprek gingen met het bedrijfsleven.

Gemeente Amsterdam

Accretio Advies adviseerde een aantal stadsdelen over bewonersparticipatie binnen de Amsterdamse wijkaanpak.

HandicapNL

Accretio Advies verzorgt voor HandicapNL het projectmanagement en de uitvoering van het project Aan de slag in de speeltuin.

Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Accretio Advies heeft voor de relaties van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam een masterclass Maatschappelijk Betrokken Ondernemen verzorgd.

Stek Jeugdhulp

Accretio Advies heeft voor Stek Jeugdhulp de functie als fondsen- en projectmanager op interim basis invulling gegeven.

Zwijsen

Accretio Advies leverde een bijdrage aan het kwartiermakersprogramma, een netwerk van experts en bedrijven en organiseerde dialoogbijeenkomsten.

contact


Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Wilt u meer weten over onze aanpak en onze projecten? Neem dan contact met ons op.

We horen graag van u!

14 + 11 =

Accretio Advies
Ridderhof 2
4111 LN Zoelmond

Telefoon: 06-54268031

pascale@accretio-advies.nl

http://accretio-advies.nl

Privacy Verklaring Accretio Advies