Advies in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

ons verhaal


Accretio Advies brengt werelden samen

Accretio Advies adviseert bedrijven, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en fondsen in Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap.

Dit doet zij door deze werelden samen te brengen rondom maatschappelijke thema’s. Het doel daarbij is om gezamenlijk te bouwen aan duurzame samenwerkingsverbanden en concrete maatschappelijke programma’s.

onze diensten


Accretio Advies ontwikkelt werkvormen en concepten met als doel werelden met elkaar kennis te laten maken en in gesprek te brengen rondom maatschappelijke thema’s. Het doel daarbij is om gezamenlijk te bouwen aan duurzame samenwerkverbanden en concrete maatschappelijke programma’s.

Onze diensten verlenen wij aan vier verschillende sectoren: bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en fondsen.

bedrijven

Accretio Advies helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van een duurzaam maatschappelijk programma. En adviseert u daarbij over maatschappelijke partners, thema’s, doelgroepen en participatiemogelijkheden voor medewerkers.

overheid

Uw gemeente wil meer betrokkenheid en aandacht bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Accretio Advies ontwikkelt concepten voor participatie bijeenkomsten waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar de dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s.

maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid en willen samenwerken met maatschappelijke partners op thema’s. Als maatschappelijke organisatie wilt u actief inspelen op deze ontwikkelingen en samenwerkverbanden aangaan met het bedrijfsleven. Accretio Advies ontwikkelt samen met uw organisatie een plan om bedrijven te interesseren voor uw organisatie, uw maatschappelijke doelgroep en de maatschappelijke thema’s.

fondsen

Uw fonds wil pro-actiever gaan acteren binnen het maatschappelijk veld. Door zelf projecten te ontwikkelen streeft u naar meer impact. Accretio Advies adviseert u bij het ontwikkelen van een projectenprogramma en bedrijvenbetrokkenheid.

bedrijven

Accretio Advies helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van een duurzaam maatschappelijk programma. En adviseert u daarbij over maatschappelijke partners, thema’s, doelgroepen en participatiemogelijkheden voor medewerkers.

overheid

Uw gemeente wil meer betrokkenheid en aandacht bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Accretio Advies ontwikkelt concepten voor participatie bijeenkomsten waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar de dialoog aangaan over maatschappelijke thema’s.

maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid en willen samenwerken met maatschappelijke partners op thema’s. Als maatschappelijke organisatie wilt u actief inspelen op deze ontwikkelingen en samenwerkverbanden aangaan met het bedrijfsleven. Accretio Advies ontwikkelt samen met uw organisatie een plan om bedrijven te interesseren voor uw organisatie, uw maatschappelijke doelgroep en de maatschappelijke thema’s.

fondsen

Uw fonds wil pro-actiever gaan acteren binnen het maatschappelijk veld. Door zelf projecten te ontwikkelen streeft u naar meer impact. Accretio Advies adviseert u bij het ontwikkelen van een projectenprogramma en bedrijvenbetrokkenheid.

ons team


Annemarie Schouten

Annemarie Schouten

projectmanager

Doortastend, organisator, spin in het web, direct, gedreven, leergierig, overview.

Nicole Boterkooper

Nicole Boterkooper

projectcoördinator

Loyaal, betrokken, energiek, creatief, servicegericht.

Carolien Bosman

Carolien Bosman

projectcoördinator

Aanpakker, loyaal, humor, praktisch, servicegericht, enthousiast.

Stephanie van Altena

Stephanie van Altena

projectmanager

Analytisch, gedreven, betrokken, inlevend, strategisch.

Caroline Schouten

Caroline Schouten

projectcoördinator

Gedreven, communicatiekundig, enthousiast, servicegericht, doortastend.

Pascale van Amelsfoort

Pascale van Amelsfoort

eigenaar

Betrokken, coach, helicopterview, conceptueel, creatief, gedreven, resultaatgericht.

opdrachtgevers


Accretio Advies wordt gevraagd voor adviestrajecten, presentaties, inspiratie- en brainstormsessies, project- en programmamanagement, proces- en interim-management. Voor de volgende opdrachtgevers heeft Accretio Advies opdrachten uitgevoerd.

Kinderzwerfboek

Accretio Advies voert het management, de programmering en uitvoering van Kinderzwerfboek.

lees meer

Nationaal Fonds Kinderhulp

Accretio Advies verzorgt het programmanagement en uitvoering voor 22 Sinterklaasfeesten van de Actie Pepernoot voor 10.000 kinderen en gezinsleden (die financieel kwetsbaar zijn).

Gemeente Buren

Accretio Advies bouwt aan een netwerk rondom de thema’s Laaggeletterdheid en Leesstimulering en ontwikkelt met het netwerk een programmaplan.

Nederlandse Vereniging van Banken

Accretio Advies verzorgde zes jaar het programmamanagement van Bank voor de klas. In de Week van het geld verzorgden bankmedewerkers diverse banken gastlessen voor groepen 6, 7 en 8.

Zwijsen

Accretio Advies werkt sinds de start mee aan kwartiermakers-programma, bouwt mee aan netwerk van experts en bedrijven en organiseert dialoogbijeenkomsten

lees meer

Revalidatiefonds

Accretio Advies heeft een projectenbureau opgezet met missiegedreven en fondsenwervende projecten.

Stek Jeugdhulp

Accretio Advies heeft voor Stek Jeugdhulp de functie als fondsen- en projectmanager op interim basis vorm gegeven.

Franklin Covey Nederland

Accretio Advies ontwikkelde een maatschappelijk programma en verzorgde de lustrumbijeenkomst waar jongeren in gesprek gingen met het bedrijfsleven.

Gemeente Amsterdam

Accretio Advies adviseerde een aantal stadsdelen over bewonersparticipatie binnen de Amsterdamse wijkaanpak.

MVO Nederland

Accretio Advies heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een businessplan voor het MBO-stimuleringsprogramma van MVO-Nederland.

Vrijwilligers-centrale Amsterdam

Accretio Advies heeft voor de relaties van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam een masterclass Maatschappelijk Betrokken Ondernemen verzorgt.

Jeugdcultuur-fonds

Accretio Advies adviseert het Jeugdcultuurfonds bij haar zoektocht naar bedrijvenpartners.

TU Delft

Accretio Advies heeft een cursus projectmanagement verzorgd.

Bart Foundation

Interim management van de Bart Foundation.

contact


Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Wilt u meer weten over onze aanpak en onze projecten? Neem dan contact met ons op.

We horen graag van u!

3 + 5 =

Accretio Advies
Ridderhof 2
4111 LN Zoelmond

Telefoon: 06-54268031

pascale@accretio-advies.nl

http://www.accretio-advies.nl